Strona główna » Sprawy rodzinne, co to jest, jak je rozwiązywać i gdzie uzyskać pomoc
Ciekawe

Sprawy rodzinne, co to jest, jak je rozwiązywać i gdzie uzyskać pomoc

Prawo rodzinne jest jedną z gałęzi prawa cywilnego o ważnym znaczeniu. Reguluje stosunki osobiste, a także majątkowe pomiędzy małżonkami, rodzicami a dziećmi oraz pomiędzy ich dalszymi krewnymi.

 

Sprawy rodzinne – czego dotyczą

Sprawy rodzinne zawsze przysparzają wiele emocjiniepokoju, są najbardziej stresogenne.

Są to m.in. sprawy o władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem. Niekiedy okazuje się, że ingerencja sądu rodzinnego polegająca na ograniczeniu praw rodzicielskich jest niezbędna z punktu widzenia dobra dziecka.

Do spraw rodzinnych należą także sprawy o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem. Wniosek o ustalenie kontaktów mogą złożyć także rodzice, których władza rodzicielska została ograniczona, a także ci, którzy zostali takiej władzy pozbawieni. Z wnioskiem o uregulowanie kontaktów mogą wystąpić także krewni małoletniego dziecka, np. dziadkowie.

Sprawy rodzinne a świadczenia alimentacyjne

Równie częstymi sprawami, jakie rozwiązują sądy rodzinne, są te, dotyczące ustalenia świadczeń alimentacyjnych na dziecko. Przedmiotem spraw o alimenty może być nie tylko nałożenie na jednego z rodziców obowiązku łożenia na utrzymanie, ale także podwyższenie lub obniżenie ustalonej wcześniej kwoty, bądź całkowite jej uchylenie, w przypadku wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Co więcej, sąd rodzinny pomoże w wypadku gdy współmałżonek nie chce płacić alimentów na dziecko.

Dobry prawnik a sprawy rodzinne

Jak powszechnie wiadomo, sprawy rodzinne https://legalfkancelaria.pl/oferta/sprawy-rodzinne nie należą do najłatwiejszych. Dotykają one bardzo delikatnej materii – relacji rodzinnych. Sprawy o alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, przysposobienie, bądź ustanowienie pieczy zastępczej, zawsze wywołują silne emocje. Z tego względu najlepiej skorzystać z fachowej pomocy radcy prawnego z Rzeszowa, bądź też innego miasta. Taka osoba w sposób racjonalny będzie w stanie pomóc nam przejść przez ten trudny okres. Co więcej, wyjaśni wszelkiego rodzaju wątpliwości prawne, odpowie na nurtujące pytania.

Wsparcie doświadczonego prawnika, będzie nieocenione przed sądem, gdzie liczą się twarde dowody oraz trzeźwość umysłu. Jeśli jednak sami chcemy dowodzić racji w postępowaniu sądowym, powinniśmy mieć na uwadze fakt, że nasz współmałżonek może sam skorzystać z pomocy prawnika, który – w szczególności gdy sprawa będzie sporna – ze względu na posiadaną wiedzę i doświadczenie, prawdopodobnie nie pozostawi nam najmniejszych szans na wygraną.